ประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

ประโยชน์ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

โปสมัครใหม่

เจโอ-รัชเดช เครือทิวา นักกีฬาทีมชาติไทย และนักกีฬาบาสเกตบอลในสังกัดทีมโมโน สกอร์เปี้ยนส์ จากลีกการแข่งขันไทยแลนด์ เผย 10 ข้อดีของการออกกำลังกายด้วยกีฬาบาสเกตบอลไว้ดังนี้

1) บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ฝึกปฏิภาณไหวพริบ การคิดวิเคราะห์ในเวลาที่น้อย ฝึกการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

2) ช่วยพัฒนา-ส่งเสริมกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายให้สัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง ทั้งมือ เท้า สายตา เป็นต้น

3) เกมกีฬาทำให้เราเล่นในกฎกติกา ฝึกระเบียบวินัยการฝึกซ้อม ช่วยให้ผู้เล่นมีความเป็นระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา

4) ช่วยพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ อาทิ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ การอยู่ด้วยกันในสังคม หรือทีมเวิร์ค

5) เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เพราะการเล่นบาสเกตบอลต้องใช้ความสามารถทางร่างกายหลายด้าน อาทิ ความเร็ว ความคล่องตัว ความแข็งแรง ความอดทน ฯลฯ จึงส่งผลให้มีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น ร่างกายแข็งแรงขึ้น

6) รู้จัก แพ้-ชนะ การให้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

7) การเล่นกีฬาเป็นกลุ่มจะทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความสัมพันธ์อันดี และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

8) ช่วยฝึกสมอง สร้างสมาธิ

9) การเล่นกีฬาบาสเกตบอลทำให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจวัตรประจำวันได้ ลดอัตรเสี่ยงการเป็นโรคซึมเศร้าได้ในปัจจุบัน

10) สามารถใช้กีฬาในการประกอบอาชีพได้ เช่น การเป็นนักกีฬาอาชีพ โค้ช หรือครูสอนพลศึกษาเป็นต้น

สมัครเว็บพนันออนไลน์